DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
Hvordan vi ser verden
Produksjonsliste
Program

Hvordan vi ser verden

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Kunstnerbesøk med Silje Eugenie Strande Øktner. Gjennom bilder og samtale blir vi kjent med hennes kunstneriske praksis.

Silje tar ofte utgangspunkt i sitt eget nærmiljø når hun jobber med kunst. Hun vet at i grunnen er hele verden bygd opp av små steder, steder som alle er lokale og kjente for dem som bor akkurat der.

Hvordan ser vi omgivelsene rundt oss, og hvordan kan vi se dem i en større sammenheng? Barn og voksne har forskjellig måte å oppleve ting på, måte å bevege seg på, og de fokuserer kanskje på helt forskjellige ting. Nå, som voksen, trenger Silje en gyldig grunn til å kunne henge i skogen slik hun gjorde som liten. Den grunnen har blitt å lage kunst.

Lærerveiledning

Det som er kjent for oss, er ukjent for andre.

Sjøl har Silje gått rundt i skogene hjemme siden hun var liten. Gått og gått, og vært kjent og følt seg hjemme. Da hun flyttet tilbake som voksen begynte hun å gå på nytt. Beveget seg sakte rundt i områdene hun kjente som liten.

Silje forteller om husmansplassen Djupdalen og historier hun har blitt fortalt derfra; om de fattige søsknene som hadde huset fullt av penger. Hun forteller om steinen som ble flytta 4 meter og provoserte hele lokalbefolkningen, og hun forteller om området rundt Damlitjennet, et område hun på nytt prøver å bli en del av.

Men samme hvor lokalt kjent og nært noe blir, er det samtidig en liten del av den store verden vi beveger oss i. Stedene vi omgir oss med gir oss tanker, minner og erfaringer, og for mange gjør disse stedene deg til den du er.

Silje har bevisst valgt å arbeide med et geografisk begrenset område og å ta utgangspunkt i kjente ting, fordi hun vet at det samtidig kan handle om noe mye større. Hun lytter til gamle historier og konstruere nye.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Silje Eugenie Strande Øktner
  • I samarbeid med: Hvordan vi ser verden er produsert med støtte fra Hedmark fylkeskommune.
  • Idé/opplegg: Silje Eugenie Strande Øktner. Produsent Turnéorganisasjonen ved Inga Blix

Om kunstner / utøver / gruppe

Silje Eugenie Strande Øktner (f.1984) er vokst opp på gården Øktner i Sør-Odal i Hedmark. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo, der hun ble ferdig med sin master på Kunstakademiet i 2014. I sine kunstprosjekter, som gjerne jobbes med over lang tid, har hun tatt utgangspunkt i lokale historier hun har hørt, og steder rundt der hun har vokst opp. Hun jobber i hovedsak med installasjon, performance og events hvor hun involverer andre lokale aktører.


Medvirkende

  • Silje Eugenie Strande Øktner
  • Silje Eugenie Strande Øktner (Kunstner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Djupdalskoia
Visuell kunst
Trinn: 9 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS Oppland v/turnéansvarlig
Jofrid Sørskog
Tlf. 61289207/93617900
jofrid.sorskog@oppland.org
Kontaktperson utøver
Silje Eugenie Strande Øktner
Tlf. 97791046
siljeeugenie@gmail.com

Programlengde
45 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
klasserom
Merknad
Silje tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass.
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Medvirkende
  • Silje Eugenie Strande Øktner (Kunstner)