DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
SE! Kompott
Produksjonsliste
Program

SE! Kompott

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

SE! Kompott er en kunstformidlingsproduksjon for 1. trinn. 
Kunstverket Kompott av den anerkjente tekstilkunstneren Gunvor Nervold Antonsen kommer til skolen og  blir presentert av en formidler etterfulgt av et praktisk verksted.
 


Lærerveiledning

I formidlingen blir ulike sider ved kunstverket vektlagt både gjennom dialog og felles undring. Relasjonen til kunstverket, forsterkes gjennom barnas egne erfaringer i verkstedet. Slik får barna kjennskap til kunstnerens arbeidsprosess og materialbruk. Barna får utforske ulike teknikker, materialer, former, farger og teksturer, og lager sitt eget bilde. Gjennom denne sanselige tilnærmingen får barna en rik opplevelse og erfaring med norsk samtidskunst. Undring og egen skaping åpner opp for økt visuell og poetisk kompetanse.
 
SE! Kompott er en produksjon som legger vekt på barnas deltagelse både gjennom dialog og praktisk verksted. Målet er å gi barna et aktivt kunstmøte med en kunstdidaktikk tilpasset deres opplevelsesverden.
 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Liva Mork og Anne Cathrine Lande

Om kunstner / utøver / gruppe

SE! Kompott er utviklet av pedagog Anne Cathrine Lande og kunstner Liva Mork. Lande har vært pedagogisk leder i Kulturparken Barnehage, hatt praktikantstilling ved Børnehuset, Louisianna Museum of Modern Art og vært rådgiver på Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Mork har erfaring som formidler fra Nasjonalmuseet og Akershus kunstsenter og har vært kurator, produsent, prosjektleder og logistikk- og turneansvarlig for utstillinger til DKS.


Medvirkende

  • Liva Mork (Formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

7.JPG
9.JPG
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: 1 - 1
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Elin Bjørnstad
Tlf: 612 89 389 / 99 44 47 33
e-post: elin.bjornstad@oppland.org 

Om turné: Jofrid Sørskog, tlf. 612 89 207
e-post: jofrid.sorskog@oppland.org
Kontaktperson utøver
Liva Mork 
Tlf: 99 26 14 08
E-post: livamork@hotmail.com
Programlengde
90
Maks publikumsantall
15
Arena / rom
Et tomt klasserom
Bærehjelp
2 voksne bærehjelper
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
Formidleren Liva Mork tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. Kulturkontakten har ansvar for å finne egnede rom, videreformidle nødvendig informasjon og orientere skolens elevarrangører.  Alle lærere som blir involvert i dette besøket, må få et eksemplar av denne lærerveiledningen i god tid. Skolens kulturkontakt eller elevarrangører tar imot formidleren når hun kommer.
Lykke til med besøket!
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Medvirkende
  • Liva Mork (Formidler)