DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
Kitty Kielland - utstilling
Produksjonsliste
Program

Kitty Kielland - utstilling

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

"Fri luft. Kitty Kiellands kunst, kamp og kamerater". 
Omvisning og diskusjon i Lillehammer Kunstmuseum sine lokaler.
Tilgjengelig i perioden november 2017 - april 2018.

Lærerveiledning

Faglig kobling

Temaer som utstillingen kan kobles til:

  • Likestilling før og nå/kvinnesak/feminisme
  • Alexander Kielland, Arne Garborg, Jonas Lie, Bjørnstjerne Bjørnson
  • Vennskap
  • Økoperspektiv/miljøspørsmål
  • Ny-romantikk i billedkunst og litteratur. Samfunnsendringer og de ideer som lå til grunn for nyromantikken

Utstillingen gjør det mulig å tenke tverrfaglig innenfor fagene norsk, naturfag og samfunnsfag, historie og religion. Etter omvisningen åpnes det opp for diskusjon. Mange av kunstverkene som brukes i omvisningen, gjøres tilgjengelig på museets hjemmeside til videre bruk på skolen.

Torvmyr-motivene var Kiellands yndlingsmotiv som hun malte i nye varianter fra 1879 og gjennom hele sitt kunstneriske virke. Hennes bror, Alexander Kielland, skrev en novelle til hennes første tegning, Torvmyr. Tegningen dannet opptakten til alle torvmyr-maleriene. Maleriene kan nærleses sammen med Kitty Kiellands egne tekster, Alexander Kielland og Arne Garborgs litteratur, samt at det kan trekkes inn et dagsaktuelt økoperspektiv på torvmyrens rolle i klimaforskningen. I denne sammenheng er Kiellands egne tanker om landskapsvern interessante.

Utstillingen "Fri luft" åpner opp for innsikt i og økt bevissthet rundt viktige og utfordrende temaer i vår tid. Samtidig som Kiellands kunst kan aktualisere utfordringer i vår samtid, synliggjør utstillingen at disse problemstillingene ikke nødvendigvis er så nye likevel. Kunsten blir en inngangsport til å forstå fortiden og nåtiden, og åpner opp for diskusjoner om fremtiden.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Lillehammer Kunstmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe

Kitty L. Kielland (1843—1914) var en pioner. Som en av de første norske kunstnerne, tok hun med seg impulser fra fransk 1880-tallsmaleri og innførte nyromantikken i Norge. Hun var først ute med å bringe inn Jæren som motiv i landskapskunsten, og hun var en av de første kunstnerne som malte i friluft. Kielland var en stadig utforskende kunstner, som ikke var redd for å eksperimentere med nye motiver og malemåter. Utstillingen inneholder også verk av kunstnere Kielland var inspirert av eller arbeidet tett med, blant annet Lars Hertervig, Hans Gude, Harriet Backer og Eilif Peterssen.

Tittelen Fri luft henviser både til friluftsmaleriet og til ytringsfrihet – til en fri luft å debattere i. Som aktiv samfunnsdebattant skrev Kielland bøker, artikler, skjønnlitterære tekster og en rekke avisinnlegg om kunst, moral og kvinnesak. Hun benyttet pennen og ordet for å kjempe for saker som fri kjærlighet, seksualitet, stemmerett og kvinners rett til utdannelse. Kielland var medstifter av Norsk kvinnesaksforening i 1884. Som kunstner tok Kielland penselen fatt og malte på mennenes arena. Det var ingen selvfølge i en tid der hun som kvinne verken hadde rett til allmenn skolegang eller til høyere kunstutdannelse.

Kielland bodde i flere år sammen med malerkollegaen og venninnen Harriet Backer i Paris. De to kvinnene omgikk andre nordmenn som bodde i byen eller var på gjennomreise. Omgangsvennene var blant andre Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie og Arne Garborg. Sistnevnte etablerte et nært vennskap med Kielland, som varte livet ut, og sammen diskuterte de kvinnesak, kunst og litteratur samt at de samarbeidet om Jæren som motiv i bilde og tekst. Et kjent sitat om Kiellands torvmyr-malerier er en passasje i Garborgs Knudahei-brev der han skriver at hun omgjør den svarteste torvmyren til poesi.

Multimedia og vedlegg

Bilder

KK1.jpg
KK2.jpg
KK3.jpg
KK4.jpg
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnélegger Jofrid Sørskog:
Jofrid.Sorskog@oppland.org
Tlf. 612 89207/936 17900
Kontaktperson utøver
Lillehammer Kunstmuseum
Amund Kristiansen:
amund.kristiansen@lillehammerartmuseum.com
Tlf. 610 54473/482 31737    
Programlengde
60 minutter
Maks publikumsantall
30
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune