DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 9000 • Nettsted: http://oppland.ksys.no
Mitt nabolag
Produksjonsliste
Program

Mitt nabolag

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Dette er Christian Stejskals fargerike og personlige historie fra hans pilegrimsferd til fots fra Wien til Aksum i Etiopia. I denne forestillingen får vi gripende historier, fiolinspill og foto signert Stejskal.

Christian Stejskal sier selv: "forestillingen Mitt Nabolag er beretningen om min pilegrimsferd til fots fra min fødeby Wien, via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. Underveis på denne reisen så møtte jeg Zabaleenerne, Kairos uoffisielle kristne søppelarbeidere i det såkalte Garbage City i Kairo. Etter å ha avsluttet min pilegrimsferd til Aksum så flyttet jeg inn i Søppelbyen hvor jeg bodde sammen med Zabaleenerne samtidig som jeg livnærte meg som fiolinist ved operaen i Kairo.

De siste 5 årene har jeg fotografert livet blant søppelarbeiderne, samtidig som jeg har skrevet noveller fra Søppelbyen. I novellene forteller jeg historier om menneskeskjebner fra Søppelbyen, samtidig som jeg viser fotografier på skjerm og spiller arabisk og egenkomponert musikk på fiolin.

Forestillngen min handler om politikk, religion, revolusjon, kjærlighet, vennskap, griser og søppel."

Lærerveiledning

Christians historie konsentrerer seg om livet i Kairos Garbage City og Zabaleenernes hverdag. Reisen til Christian gikk fra Østerike via Italia, Hellas, Tyrkia, Syria, Jordan, Israel, Egypt, Sudan og Etiopia før han tilbakvendte til Kairo. Det er mange relevante temaer for kompetansemålene i historie og goegrafi. Vi anbefaler at elevene kan ha forberedt seg med temaer tiknyttet den Arabiske våren og  den Egyptiske revolusjonen i 2011. 

I lærerplanen for historie om "Samfunn og mennesker i tid" står det; 

Hovedområdet samfunn og mennesker i tid omfatter sentrale historiske fenomener og prosesser og trekker linjer mellom fortid, nåtid og framtid. Ulike perspektiver ved fortiden står i fokus: maktforhold og politikk, sosiale og økonomiske forhold, kultur og tankeliv.

I hovedområdet vektlegges kontinuitet og endring i utviklingen av samfunn, og mennesket som aktør i historiske prosesser, både som individ og i gruppe.

I læreplanen for geografi om "Demografi og utvikling" står det; 

Hovudområdet demografi og utvikling handlar om befolkningsteoriar, folketalsutvikling og flytting på jorda. Hovudområdet omfattar fordeling og skilnader mellom fattige og rike og drøftingar av ulike typar utvikling.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Christian Stejskal

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Christian Stejskal
  • Christian Stejskals

Multimedia og vedlegg

Bilder

Nabolag2.jpg
Foto: Christian Stejskal
Nabolag1.jpg
Foto: Christian Stejskal
Nabolag3.jpg
Foto: Christian Stejskal
Nabolag4.jpg
Foto: Christian Stejskal
Musikk, Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Musikkprodusent Thor Kvande
thor.kvande@oppland.org
Tlf. 97164485

Programlengde
90 minutter med pause
Maks publikumsantall
150
Arena / rom
Aula, bibliotek eller lignende.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
15 min.
Merknad
Christian har med seg presentasjonen på laptop, og ønsker å bruke skolens projektor.
Arrangører
Arrangert av:
DKS Oppland, Oppland fylkeskommune
Medvirkende
  • Christian Stejskals