oppland

Prosjekter 2012/13

Vilde Kamfjord @ Oppland // 16.11.12

Disse prosjektene har fått kriblemidler i 2012/ 13

Kommune Søker Tittel Kort beskrivelse Kunstnere Tilsagn
           
Dovre Dovre kommune Enig og tro
i 200 år
Tredje del av fireårig filmprosjekt Anita Killi og ICE Årstad 80.000
           
Gausdal Follebu skole A day in the
life of…
Animasjonsprosjekt for 6. trinn. 2 timer per
uke i 5-7 uker med visuell kunstfaglærer. Eksprimentering og lage sin egen film.
Visning på kortfilm-aften i gausdal.
Arnhild Vik,
Gausdal kulturskole
40.000
           
Gausdal Forset skole Du og jeg
og de to
Et syngespill om personlig vekst, relasjon
mellom mennesker. Komposisjon av åtte
sanger som skal fremføres av de enkelte
klassene med foreldre.
Deborah Strutt,
Gausdal kulturskole
 60.000
           
Lillehammer Røyslimoen skole  Marimba Workshops med spill, dans og sang over en
hel uke. Involverer alle elevene.
Forestilling i Maihaugsalen til slutt.
Zwai Mbula,
Mzwahke Hlatswayo
75.000
           
Lom Lom ungdomsskule Ibsen,
en forfatter
for vår tid?
En forestilling med fokus på dans og musikk.
Tema Ibsen og Peer Gynt.
Endre Skjåk, Lars Bakke,
LOMSK
65.000
           
Vågå Vågå kommune Folk Vågåmo skule og Lalm oppvekstsenter.
Prosjekt om folkemusikk og folkedans.
Avlsuttes med konsert/forestilling. Deler inn
i ulike fokus pr. årstrinn. Mål om å øke
kunnskapen om, og holde i live kulturarven.
Vegard Vårdal, Eli Hårklau,
Silje Onstad Hålien
82.000
           
Østre Toten  Østre Toten kommune Det kribler
i skogen
For 5. klasse på Stange skole.
Arbeidene skal fotograferes og vises i
stabburet på Billerud sommeren 2012
samtidig med at Østre Toten kommune viser
utstillingen Kunst for rom i hovedhuset.
Beate Juell,
Peder Balke senteret
66.000
           
Øyer Aurvoll skole Aurvoll
231,2 m.o.h
Et fotoprosjekt med utgangspunkt i fotografiet
som kunstnerisk uttrykk sett med en 2.
klassings øyne/perspektiv. Avsluttes med
utstilling tenkt som permanent utsmykning.
Jørn Hagen 28.000
           
Østre Slidre Rogne skule Identitet og
tilhøyrighet

Stedsspesifikt dansekunstprosjekt.
Ide: Identitetsdanning.

En forestilling spes for bygget Rogne skule
i dialog med elever og lærere. Fokus på
opplevelser og forståelse av individet i
kontrast til og som en del av fellesskapet.

Landing dansekompani 90.000