oppland

Kriblemidler til ti nye prosjekter

Vivian Haverstadløkken @ Oppland // 11.02.13

Kriblemidlene for skoleåret 2013/14 er nå fordelt. Ti skoler har fått støtte.

Kriblemidler er en støtteordning i Den kulturelle skolesekken i  Oppland som har som formål å skape forpliktende samarbeid mellom skoler og profesjonelle kunstnere. Elevenes møter med de profesjonelle kunstnerne skal stå i fokus. 

Det er stor variasjon i søknadene og det er høy kvalitet på kribleprosjektene.

I Vang barne-og ungdomsskule sitt prosjekt «Gamalt frå Vang» skal elevene samle inn fortellinger, segn og hauga-folkhistorier fra eldre folk i Vang. I dette arbeidet skal Valdres Folkemuseum bistå. Det innsamlede materiale skal bearbeides til en forestilling. Forestillingen skapes gjennom en workshop ledet av en musiker, en koreograf og en skuespiller fra Teater Innlandet. Disse skal også iscenesette prosjektet sammen med elevene og lærerne på skolen. Forestillingen skal vises på skolen den 13. september 2013. Prosjektet er støttet med kr. 46 000 fra Oppland fylkeskommune.

Vardal ungdomsskole sitt prosjekt «fra sort-hvitt til fargerikt felleskap» er også er godt prosjekt. Hele skolen skal samarbeide om å sette opp en forestilling med temaet identitet, lokalmiljø og historie før og nå. Skuespiller Marianne Steinsrud, billedkunstner Marit Jonas og musiker Nils Jørgen Nygaard representerer de profesjonelle kunstnerne i prosjektet, og skal utvikle prosjektet sammen med elevene. Forestillingen skal vises i et historisk lokale som befinner seg i skolens nærmiljø. Målet med prosjektet er at elevene i større grad skal føle stolthet over sitt nærmiljø og at skolen gjennom prosjektet skal finne en måte å forebygge kulturelle grupperinger blant elevene. Prosjektet har fått kr 70 000,- til prosjektet fra Oppland fylkeskommune.

Spennende er det også at Lillehammer læringssenter skal sette opp forestilling i Maihaugsalen med sine elever fra omkring 50 forskjellige kulturer og språk. Teater Leven er de kunstneriske kreftene bak prosjektet og prosjektet går over hele høsten 2013 med forestilling i mars 2014.

 

 

Barneglasskunst i Kaufeldts ånd

Barneglasskunst i Kaufeldts ånd

Gjøvik kommune