oppland

Prosjekter 2013/14

Vivian Haverstadløkken @ Oppland // 11.02.13

Oversikt over tilsagn for skoleåret 2013/14

 

Prosjekteier Prosjekttittel Kunstner
Vardal ungdomsskole Fra sort-hvitt til fargerikt felleskap Marianne Steinsrud, Marit Jonas, Nils Jørgen Nygaard
Bjørnesveen ungdomsskole Kulturarv og samhold Marianne Lund
Lom kommune Utgard - Identitet og samhold Arne Svingen, Morten Krogvold og Andrea Valle
Lidar skule Grepa Staut Staut
Lillehammer Læringssenter Når døra åpnes Teater Leven
Røyslimoen skole Unge betraktere Lillehammer kunstmuseum, Janeke Lønne Christensen, Widar Aspeli og Pål Indregard Brekke
Vågåmo skule Mitt skrik Julie Narum og Bjarne Iestra
Sødorp skule Kunstnerbok Julie Narum
Vang barne-og ungdomsskule Gamalt frå Vang Teater Innlandet, Valdres folkemuseum og Vang mållag
Nord Aurdal barneskole Skolesang Camilla Granlien og Vegard Moshagen