oppland

Hjelp til ksys - nettsidene

Her finner du nyttig informasjon hvis du trenger hjelp eller veiledning til disse nettsidene.

KSYS er turnéleggerverktøyet som Den kulturelle skolesekken bruker.

Kommunekontakt og kulturkontakt skal sørge for at informasjonen om kommunene og skolene på KSYS er korrekt. Informasjonen som skoler og kommuner legger inn i KSYS ligger til grunn for all informasjon om våre turneer.

På våren publiseres turneer som skal ut påfølgende skoleår, derfor er det særlig viktig at elevtall, timeplaner og kontaktinformasjon på hver enkelt skole er korrekt. Antall elever ligger til grunn for dimensjonering av behovet for antall hendelser og turnédager.

Navn på kulturkontakt, tlf.nr/ mobilnr. og e-postadresser må til en hver tid være korrekt.

Hvis du fortsatt trenger hjelp eller ikke finner løsningen, ta kontakt med turnéansvarlig i Oppland fylkeskommune, Jofrid Sørskog.