oppland

Hvordan kan skolene delta

Skoler som er interesserte i å bedre resultater og oppnå mål på nye måter, inviteres til å søke seg inn i Kreativt partnerskap for videregående skoler.

HVA:

 • Skolene tas ut på grunnlag av søknad, og deltar med en utvalgt gruppe elever, involverte faglærere og én koordinator fra ledelsen.
 • Prosjektene på hver enkelt skole tar utgangspunkt i skolens strategiske planer og definerte utfordringer og mål. Eksempler på fokusområder i prosjektet kan være: Elevenes læringsutbytte og resultatutvikling; motivasjon og mestring for å fullføre og bestå; læringsmiljø, eller andre skoleutviklingsmål.
 • Skolene inngår partnerskap med miljøer/ utøvere innen kunst, kultur og/ eller kreative næringer med fokus på innovasjon (teknologi, design, media, arkitektur, vitenskap, ingeniørkunst og lignende). Det velges en partner som kan bidra i forhold til fokuset i prosjektet.
 • Samarbeidet med kreativ partner skal gi den enkelte skoles ansatte og elever mulighet til å prøve ut nye og kreative metoder i undervisningen, som kan bidra til å styrke måloppnåelsen på skolen.

 

HVORDAN:

 • Den kulturelle skolesekken gir økonomisk støtte til arbeidet og bidrar med veiledere, såkalte Kreative Agenter med kompetanse på kreative læringsprosesser, kunst og kultur.
 • Den kulturelle skolesekken/ videregående opplæring og den Kreative Agenten bistår skolen i å kvalitetssikre prosessen, og gir oppfølging og veiledning underveis.
 • Forventninger til skolene som deltar:
  • at arbeidet er forankret i ledelsen
  • at det utpekes én koordinator fra ledergruppen
  • at det settes av tidsressurser for koordinator og involverte faglærere
  • at resultater/ erfaringer dokumenteres systematisk underveis

 

Søknadsfrist: Informasjon kommer.