oppland

Kriblemidler som realiserer drømmer

Kriblemidlene får det til å krible av skaperlyst, glede og nye ideer i elevene, lærerne, kunstnerne og samfunnet.

Kulturenheten ved Oppland fylkeskommune arrangerte mandag 9. september sitt årlige seminar om Kriblemidler i Kulturhuset Banken på Lillehammer. Kriblemidler er en støtteordning i Den kulturelle skolesekken i Oppland med mål om å få til forpliktende samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og skoler.

Artikkelen er hentet fra oppland.no, og kan leses i sin helhet her.


I år var også den videregående skole invitert da en del av seminaret vies piloten Kreativt Partnerskap, som skal kjøres i fem ulike videregående skoler inneværende skoleår. Målgruppa for seminaret var lærere, kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner, kulturskoler og andre kulturaktører i fylket, og nesten 100 møtte fram.

 

Janne Langaas, Teater innlandet

Lokale prosjekter

I Vang i Valdres har skolen søkt om Kriblemidler til et prosjekt sammen med Teater Innlandet om «gamle dager».

Teatersjef, Janne Langaas beskrev samarbeidet som uhyre spennende, der elevene ikke kommer til ferdig dekka bord, men der de former en forestilling sammen og der elever, lærere og kunstnere gir den innhold.

 

Det var satt av tid til at deltakerne på seminaret fikk tid til å prate med hverandre, slik at de kunne utveksle ideer og tanker om ulike prosjekter.


Berit Snøan, Maihaugen, Gro Ann Uthaug.Tema Teater, Hallfrid Velure, Oppland fylkeskommune, Eline Holbø Wendelbo, kunstner, Hege Frydelund, Ihle skole


Kunstneren Beate Juell fortalte om et annet spennende prosjekt som hun hadde gjort sammen med elever og lærere ved Stange skole på Toten. Dette var et prosjekt der elevene satte rammene og bestemte innholdet gjennom å lage ting i skogen som de tok bilde av. Arbeidene ble stilt ut på Peder Balke-senteret
 

Terje Gording Hong er en lokal musiker som også har jobbet sammen med elever gjennom et Kriblemidler-prosjekt.

Gjennom en periode på åtte uker lagde Ross Reaver og jeg en konsert sammen med elever i femte klasse fra Aurvoll skole på Tretten. Vi tok tak i det elevene kunne fra før, som dans sang og musikk. Jeg opplevde det som utrolig kreativt og utviklende. Vi så at elever fikk styrket selvfølelsen og vi opplevde at alle var med. Det var det viktigste for dette prosjektet, det at alle var med, og det fikk vi til gjennom å tilpasse det for alle, forteller Gording Hong.


Skuespiller Johannes Joner, som også jobber som regissør, manusforfatter og "teaching artist", har lang erfaring  i kreativt samarbeid med elever og lærere.
-  Det er avgjørende for barns utvikling at de også får jobbe med sine kreative sider, sa Joner.


I vår fikk åtte kunstnere i Oppland opplæring i kreativt partnerskap. De har nå blitt kreative agenter og skal ut på hver sin videregående skole allerede i høst.


Søknadsfrister for nye Kriblemidler-prosjekter er 1.desember og 1. mai.

For mer informasjon kontakt:

Vivian Haverstadløkken, 612 89 284
vivian.haverstadlokken@oppland.org

Ta gjerne kontakt med produsentene i Den kulturelle skolesekken dersom du vil diskutere en produksjonsidé eller for å få tips om aktuelle kunstnere for det prosjektet dere ønsker å søke støtte til.
Kontaktinformasjon finner du her.

 

Janne Langaas snakker om "Gamalt frå Vang" på kribleseminar

Janne Langaas snakker om "Gamalt frå Vang" på kribleseminar

Ofk v/ Elin Stokkenes