oppland

Skolens kulturkontakt

Skolens kulturkontakt er et viktig bindeledd mellom DKS Oppland, kommunen, utøverne, lærerne og elevene. Kulturkontakten har en avgjørende rolle for hvor vellykket et skolebesøk blir.

Vi, og utøverne, er helt avhengige av skolens kulturkontakt for at utbyttet av et besøk fra DKS skal være vellykket - og da tenker vi først og fremst for elevene. Også lærerne er avhengige av kulturkontakten for at elevenes møte med DKS skal være godt.

Noen produksjoner krever konkret forarbeid og kommer med egne lærerveiledninger, mens det for andre besøk ikke er nødvendig med spesielle forberedelser. For alle besøkene er det likevel viktig at lærerne er godt informerte og at elevene er orientert om hva og hvem som kommer.


Årshjulet

Mars - Vi ferdigstiller programmet

April - Turnélegging

Mai - Turnéplaner for kommende skoleår legges ut på www.dksoppland.no
Gå øverst til venstre, til «Velg skole/barnehage», og finn din skole som ligger alfabetisk i rullegardinsmenyen.  Da vises en liste over hvilke produksjoner, tider og datoer for arrangementene som er planlagt til skolen. Dersom noen av besøkene ikke passer, tas opp med turnéleggeren i fylkeskommunen.

Bruk ellers nettsidene regelmessig og i forkant av besøkene for å fange opp eventuelle endringer!

Mai/ juni - Kulturslepp 2016

Juni - Tilbakemeldingsfrist
Frist for å melde inn eventuelle endringer på turnéplaner for kommende skoleår. Ved å gå regelmessig inn på www.dksoppland.no, er du sikret å være informert om siste nytt og eventuelle endringer i turnéplanene for din skole.

Kontaktinformasjon til turné- og logistikkansvarlig Jofrid Sørskog:
epost: jofrid.sorskog@oppland.org
telefon direkte: 612 89 207
mobil: 936 17 900


Kulturkontaktens sjekkliste
En kulturkontakts ABC, kjekk å ha (i bakhodet)

 • Trengs det bærehjelp?
 • Hvor lang er riggetiden?
 • Skal det være blending?
 • Er temperaturen i lokalet ok? (dette er viktigst for scenekunst)
 • Er det nok strøm tilgjengelig?
 • Er det ønsker om publikumplassering?
 • Er rommet klargjort?
 • Skal det være workshop?
 • Kreves det spesielt forarbeid?
   

Elevarrangører

De fleste skolene har nå Elevarrangører eller Kulturverter, en ordning som fungerer veldig fint på de skolene det er godt implementert. Mange steder er dette en ordning der elevene er verter i to år: rekrutt første året (gjerne 6. trinn) og veteran det andre (7. trinn), med ansvar for å lære opp nye rekrutter.

Elevarrangører gis ulike oppgaver fra sted til sted, noen eksempler er:

 • ansvar for å sette seg inn i besøket (hvem/ hva)
 • informere sine medelever om hvem/ hva som kommer
 • ta kontakt med utøverne i forkant av besøket
 • ønske utøverne velkommen til skolen og ta i mot dem ved ankomst
 • organisere bærehjelp der det er nødvendig
 • rigge sammen med vaktmester der det trengs
 • presentere utøver for publikum
 • intervjue og fotografere utøvere/ tekniker til en skoleavis/ rapport
 • servere vann eller lunsj osv.
 • takke for besøket og overrekke en oppmerksomhet, dersom skolen har tradisjon for dette (noen skoler lager egne "takkegaver" i håndarbeid/ sløyd. Disse settes enormt stor pris på av utøverne)


Elevarrangørene er en kjemperessurs for skolen, for kulturkontakten og for utøverne, og dessuten er rollen svært verdifull for elevene selv.

Dersom skolen er interessert i å kurse elevarrangører, tilbyr vi i DKS Oppland dette gratis. Dere finner mer informasjon om kurset her på www.dksoppland.no. 

 

Kulturkontakten. En viktig rolle.

Kulturkontakten. En viktig rolle.