oppland

Kurs i kreativt partnerskap

Mariann Bjelle @ Oppland // 17.06.14

Kulturenheten og videregående opplæring inviterer profesjonelle aktører innenfor kreative næringer til opplæring i Kreativt partnerskap den første uka i september. Frist for søke er 20. juni.

Fra den 1.-5. september vil det avholdes nytt opplæringskurs i metoden Kreativt partnerskap for kunstere og andre profesjonelle som ønsker å arbeide i den videregående skolen i Oppland med en kreativ tilnærming til fagene i skolen.

Kreativt partnerskap ledes av Oppland fylkeskommune i samarbeid med Creativity, Culture and Education (CCE), og retter seg mot skoler som ønsker å bedre resultater og motivasjon hos en utvalgt elevgruppe ved å ta i bruk nye undervisningsmetoder.

Gjennom et kreativt partnerskap skal skolen kunne gi elever og lærere direkte erfaring med kreative metoder og uttrykksformer i undervisning og læring. Erfaringen viser at skolen kan nå sine mål på nye måter ved å samarbeide med miljøer der kreativitet og innovasjon er nøkkelen til resultater, og gjennom egne kunst- og kulturprosjekter.

Kulturell kapital og kompetanse styrker evnen til innovativ tenkning og kreativ problemløsning i et multikulturelt samfunn. Gjennom å samarbeide med miljøer innen kunst, design, teknologi og innovasjon blir skolene mer samfunnsaktive, og både elever og lærere utvikler kunnskap om kreative næringer som arbeidsplass.

Et kreativt partnerskap trenger både en kreativ agent, og en kreativ utøver for å fullføre samarbeidet. En kreativ agent skal i samarbeid med skolene planlegge et prosjekt innenfor et spesifikt fagområde, eller for å løse en spesifikk utfordring på skolen. En kreativ utøver/kunstner kobles deretter på prosjektet og gjennomfører prosjektet sammen med lærere og elever. Den kreative agenten og utøveren får fra 9-14 dager hver for å utvikle prosjektet sammen med skolen, gjennomføre og evaluere arbeidet.

Kurset avholdes på Lillehammer mandag, tirsdag, torsdag og fredag i uke 36, og vil foregå på engelsk og norsk. Kurset er gratis.

Er du interessert?

Send CV og en kort begrunnelse om hvorfor du vil være kreativ agent eller utøver til Vivian Haverstadløkken innen 20. juni.Kreativt partnerskap i Oppland

- Basert på den britiske modellen Creative Partnerships

- Creative Partnerships kan vise til svært gode resultater i de nesten 10 årene det har eksistert (2002-2011), med rapporter som viser at opp mot 90 prosent av elevene opplevde mer motivasjon i fagene.

- I partnerskapet med en kreativ agent og utøver utforskes kreative metoder og tilnærminger for å oppnå bedre resultater, mer læringslyst og bedre motivasjon hos en avgrenset gruppe elever.

- Dette gjøres ved at skolen inngår et samarbeid med en ekstern aktør, en kreativ agent, fra kreative næringer/miljø (kunst, kultur, teknologi, design, arkitektur, vitenskap).

- Oppland fylkeskommune testet ut Kreativt partnerskap i fem pilotskoler i skoleåret 2013/2014. Prosjektet videreføres og utvides de neste tre skoleårene.

- Skolene skal rapportere og dokumentere resultatene av prosjektet.

 

Fra prosjekt i vgs.

Fra prosjekt i vgs.