oppland

Uprisen 2015 - her er årets juryklasse!

Uprisen er Norges eneste rene ungomdsbok-pris. Ungdom leser, anmelder og nominerer, før juryen, bestående av syv 9.klasser i landet, leser nominasjonene og diskuterer seg frem til en vinner, og årets juryklasse fra Oppland er nå klar.

Basert på en god søknad samt et overbevisende engasjement for litteratur over tid, er nå klassen som skal representere Oppland i juryen for Uprisen 2015, plukket ut. Engasjerte lærere og engasjerte elever, målretta jobbing og stor entusiasme. Det er med stor glede vi presenterer årets juryklasse!

Vi gratulerer 9. trinn ved Biri ungdomsskole og ønsker dere lykke til med arbeidet med Uprisen som starter over nyttår!

9. trinn ved Biri ungdomsskole, juryklasse 2015

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Om Uprisen
Sammen med Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undsetdagene, tok Foreningen !les i 2006 initiativet til en ungdomsbokkåring der ungdom selv leser og vurderer utvalgte ungdomsbøker og episke tegneserier/billedbok. Etter et vellykket pilotprosjekt  i 2007 med ca. 150 deltakende 9. klassinger fra fem skoler i Oppland og Hedmark, har Uprisen blitt delt ut årlig av en nasjonal jury.

Ungdom nominerer
Fra 2007 t.o.m. 2010 ble de fem nominerte titlene valgt ut av en voksenjury. Fra og med 2011-kåringen har deimot de fem nominerte bøkene blitt valgt ut av en nominasjonsjury bestående av ungdom, på bakgrunn av ungdoms egne anmeldelser av alle årets norske ungdomsbøker. Dette gjør Uprisen til Norges eneste rene ungdomsbokpris!

Lærer kritisk lesing
Dette skoleåret (2014/ 15) er det dessuten hele syv (!) anmelderklasser fra Oppland. Disse får veiledning fra en profesjonell kritiker, og altså er med på å definere grunnlaget for nominasjonene. Klassene er godt spredt over hele fylket, fra Lom i nord til Harestua i sør. Les anmeldelsene deres, og mer om Uprisen her.

 

 

Årets juryklasse!

Årets juryklasse!

9. trinn ved Biri ungdomsskole

Kjersti Fjelstad Hagen