oppland

Evaluering

Å motta tilbakemeldinger etter besøk fra Den Kulturelle Skolesekken, er et av våre viktigste verktøy for å kunne utvikle og forbedre ordningen.

Tilbakemeldingene brukes i programarbeidet og blir gjennomgått av våre produsenter.

Rett etter at skolen har hatt besøk fra Den Kulturelle Skolesekken, vil en e-post bli sendt til kulturkontakten. I e-posten er det en lenke som går direkte til et tilbakemeldingsskjema i KSYS. Det kreves ikke innlogging for å bruke tilbakemeldingstjenesten, slik at e-posten gjerne kan bli sendt til en annen ansatt på skolen hvis han eller hun har bedre forutsetninger for å mene noe om produksjonen. 

Dersom dere i stedet ønsker å gi oss tilbakemelding på e-post eller telefon, er dere selvsagt hjertelig velkommen til det. Både ros og ris er ønskelig.

Takk for hjelpen og LYKKE TIL!