oppland

Prosjekter 2014/15 - første runde

Vilde Kamfjord @ Oppland // 16.06.15

Følgende prosjekter fill tilsagn på sine søknader - støttet totalt med 669.000,-

Kommune Søker Tittel Kort beskrivelse Kunstnere Tilsagn
           
Dovre Dovre
kommune
Enig og tro
i 200 år
Fjerde del av fireårig filmprosjekt Anita Killi og
ICE Årstad
30.000
           
Lillehammer Ekrom
skole
En annerledes omvisning En omvisning laget av elever for elever, med utgangpsunkt i Lillehammer kunstmuseum sin app "Kunstporten". Ågot Bugge 20.000
           
Lillehammer Røyslimoen
skole
En glad blyant Kreativ skriving skal bli en nøkkel til inspirasjon, skrive- og leseglede Siw Cathrine
Christiansen
 24.000
           
Lillehammer Søre Ål
skole
Venner for livet Elevene skriver dikt (tema: vennskap), hvert trinn lager et fellesdikt hver. Blir laget musikk til av komponist. Fotograg lager dikt- og kunstbok. Forestilling i Maihaugsalen og utstilling på Lillehammer bibliotek. Jørn Hagen
og Tor Ingar Jacobsen
90.000
           
Lillehammer Hammartun
ungdomsskole
Forventningsteppe Elevene skal lage nytt sceneteppe til Hammartun skole. Hver gruppe velger sin type musikk og visualiserer musikken gjennom rytmiske øvelser. Randi
Liljequist
100.000
           
Gjøvik Biri
ungdomsskole
Sammen om musikk.
Møter mellom ungt
sinn og gammel sjel
Skape ettertenksomme og kreative øyeblikk mellom unge fra skolen og eldre fra Furulund alders- og sykehjem, bakgrunn for tekster - som elevene komponerer musikk til. Hege
Øversveen
83.000
           
Søndre Land Fryal, SLus,
Odnes,
Vestsida, Land
Montessori
Tekstilt assosiasjons-
verksted
Tekstiler som uttrykkspotensiale, en evne til å påvirke oss, sette oss i stemninger, få minner fram. Hendene er den taktile sansens øyne. Ingrunn
Myrland
46.000
           
Søndre Land Søndre Land ungdomsskole Vedskulptur En kunstner/arkitekte/designer, tegner en skulptur som bygges i samarbeid med elever fra Søndre land ungdomsskole

 

Sami
Rintala
76.000
Gjøvik/ Toten Alle grunnskolene Stenberg anno 1814 Alle elever i 4. – 9. trinn fra skolene i de nevnte kommuner vil bli invitert til en historisk reise 200 år tilbake i tid. De skal lære om hendelsene i 1814 internasjonalt, nasjonalt og lokalt på Gjøvik/Toten, og hvordan menneskene levde i området på denne tida. Benedikte Narum Jenssen,
Stein Villa,
Ragni Engstrøm Nilsen

 
200.000