oppland

Kurs for elevarrangører

Hensikten med kurset er å lære opp en gruppe elever ved skolen å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere et DKS-besøk. Lærdommen kan de også ha nytte av senere ved andre typer arrangementer.

 

Hvor foregår kurset?

 • Det kommer en kursholder fra DKS Oppland til skolen og gjennomfører kurset der.
   

Hva lærer elevene på kurset?

 • Elevene lærer hvordan man planlegger, organiserer, gjennomfører og evaluerer et DKS-besøk på skolen. De lærer om sjekklister og hvordan lokalet bør ordnes på forestillingsdagen. De får også vite hvordan utøverne bør tas i mot og presenteres, og til slutt om etterarbeidet etter at et DKS-besøk er gjennomført.
   

Hvor langt er kurset?

 • Kurset varer fire-fem timer og kan tilpasses skolens hverdag.
   

Hvem gjelder kurset for?

 • Kurset kan gjennomføres for en elevgruppe fra 5. trinn og til og med ungdomsskolen + en lærer.
   

Når kan kurset gjennomføres?

 • Kurset kan gjennomføres hele året, og helst i god tid før et DKS-besøk.
   

Hva koster kurset?

 • Kurset er gratis! Elevene mottar et kursbevis etter at kurset er gjennomført.
   

For mer informasjon eller bestilling