oppland

Presentasjon av DKS-tilbudet kommende skoleår

Ettersom årets Kulturslepp ble avlyst, prøver vi ut en ny måte å presentere DKS-programmet for skoleåret 2017/2018.

Vi i DKS Oppland tilbyr oss å komme ut og presentere programmet kommune- eller regionvis i løpet av august.

Vi ser for oss et møte på ca. 1,5 time der vi har med oss en PowerPoint-presentasjon og forteller om de produksjonene som skal til kommunen/regionen. Etter presentasjonen blir det rom for dialog og diskusjon. Hvem og hvor mange som blir med på møtet er opp til dere, men skolenes kulturkontakter er selvsagt en viktig målgruppe.

Noen regioner/kommuner har allerede tatt kontakt og invitert oss:

- Nord-Gudbrandsdal
- Østre og Vestre Toten
- Lillehammer
- Etnedal

Dersom dere synes dette høres interessant ut, ta kontakt med DKS-koordinator Elin Bjørnstad: tlf. 61289389 / 99444733 eller elin.bjornstad@oppland.org, så blir vi enige om tid og sted.

Til orientering så blir programmet også publisert her på KSYS i løpet av uke 22. Både kommunekontakter og kulturkontakter ved skolene vil motta en e-post når publiseringen er klar. 

 

 

Sandra Kolstad

Sandra Kolstad