oppland

Programmet for skoleåret 2017/2018 er klart

Nå er alle DKS-turneene for skoleåret 2017/2018 publisert her på KSYS.

Ta kontakt med turnéansvarlig Jofrid Sørskog før sommerferien ved behov for flytting av tidspunkt: jofrid.sorskog@oppland.org / tlf. 612 89207.

 

DKS 2017/2018

DKS 2017/2018