oppland

Snart slutt med barnehagekonserter


Ved årskiftet ble Rikskonsertene nedlagt, og med det forsvant også de statlige overføringene til barnehagekonserter.


Kulturtanken har overtatt det hele og fulle ansvaret for Den kulturelle skolesekken, også musikkdelen. Barnehager inngår ikke i Kulturtankens mandat, og dermed blir det heller ikke overført midler til fylkeskommunene for gjennomføring av barnehagekonserter.

Som en konsekvens av dette vil det fra 2018 ikke bli sendt flere barnehagekonserter på turné i Oppland.

 

Barnehagekonsertene forsvinner i Oppland fra 2018

Barnehagekonsertene forsvinner i Oppland fra 2018

Lars Opstad/Kulturtanken