oppland

To nye produsenter på plass

Fra og med i høst er vi i DKS Oppland fulltallige med produsenter tilknyttet alle de seks kunst- og kulturuttrykkene.

Marie Othilie Hundevadt (31 år) har allerede ett års erfaring med DKS Oppland etter å ha vikariert i 50% stilling som produsent for scenekunst. Hun har nå fått fast ansettelse i full stilling som både scenekunst- og litteraturprodusent. Marie er opprinnelig fra Dovre, og har bakgrunn fra teater, kunsthistorie og læreryrket.

Carina Gjelsvik (34 år) er vår nye produsent for kulturarv og visuell kunst. Hun er kunsthistoriker og har blant annet jobbet i Norsk kulturminnefond, prosjektledererfaring fra teaterproduksjoner og vært omvisningsleder for destinasjon Røros.

Både Marie og Carina har flyttet med mann og barn fra Oslo til Lillehammer for å jobbe med DKS Oppland, og gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

Med de nye produsentene på plass, er vi nå fulltallige i DKS teamet:

  • Thor Kvande, produsent musikk 
  • Thomas Bjerke, produsent film 
  • Marie O. Hundevadt, produsent scenekunst og litteratur
  • Carina Gjelsvik, produsent kulturarv og visuell kunst
  • Jofrid Sørskog, turnéansvarlig
  • Ann-Kristin Helleberg, ansvar for elevarrangørkurs
  • Elin Bjørnstad, koordinator

 

 

Marie og Carina har ansvar for scenekunst, litteratur, kulturarv og visuell kunst.

Marie og Carina har ansvar for scenekunst, litteratur, kulturarv og visuell kunst.

Marit Brænd