oppland

Kriblemidler - frist 1. mai og 1. desember

En støtteordning tilknyttet Den kulturelle skolesekken

Formålet med kriblemidlene er å stimulere til forpliktende samarbeid mellom skole og profesjonelle kunstnere.

HVA - Kriblemidlene skal åpne for å realisere ekstraordinære, og gjerne elleville prosjekter, der kultur og skole samarbeider.

 • Kriblemidlene skal stimulere til forpliktende samarbeid mellom skole, kunstnere og samfunn.
 • Kriblemidlene skal støtte prosjekter som kommer i tillegg til det arbeidet skolene allerede gjør.
 • Kriblemidlene skal oppfylle de nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken.

HVORFOR – Kriblemidlene skal få det til å krible av skaperlyst, glede og nye ideer i elevene, lærerne, kunstnerne og samfunnet rundt skolen.

 • Gjennom økt samarbeid mellom kultur og skole skal Kriblemidlene skape flere muligheter for å møte elevene ut i fra hver enkelt sine forutsetninger.
 • Kriblemidlene skal bidra til å gjøre skolen bedre ved å stimulere alle sansene til elevene gjennom kunstfaglige produksjoner av høy kvalitet.
 • Kriblemidlene skal i samarbeid med profesjonelle kunstnere bidra til å realisere drømmer og ideer som kommer fra elevene.

 HVEM - Alle med sommerfugler i magen kan søke.

 • Skoler i samarbeid med en eller flere kunstnere kan søke. Dersom prosjektet omfatter flere skoler i en kommune, kan skoleadministrasjonen være søker.
 • Kunstnere i samarbeid med en eller flere skoler kan søke.
 • Kulturinstitusjoner i samarbeid med en eller flere skoler kan søke.

 HVORDAN - Finn en partner!

 • Med alle søknader skal det foreligge en underskrevet intensjonsavtale mellom partene i samarbeidet.
 • Alle søknadene skal vurderes av kommunens kulturforum. Kulturkontakten i kommunen skal sende inn søknadene samlet fra kommunen i prioritert rekkefølge.
 • Vi vil gjerne inspireres av alle prosjektene som får støtte. Aktuell produsent skal innkalles til et oppstartsmøte for prosjektet. Videre samarbeid og oppfølging avklares på dette møtet.

NÅR – En dag, en uke, en måned, et år?

 • Prosjektet kan vare over en dag, en uke, en måned eller et skoleår. Dette avhenger helt og holdent av type prosjekt og hva som skal realiseres.
 • Søknadsfristen er 1. desember og 1. mai hvert år.
 • NB: Søknaden sendes til kulturforum i den kommunen prosjektet skal gjennomføres. Kommunen sender deretter søknadene videre til fylkeskommunen i prioritert rekkefølge.

HVOR MYE

 • Rammen for ordningen er på 1 000 000 kr i året.
 • Det gis støtte på inntil 75% av kostnadsrammen for prosjektet. Søknader på under kr 10 000 behandles ikke.
 • Det gis ikke tilskudd til isolerte skoleturer, lærerlønninger, vikarutgifter, rene materialutgifter eller investeringsutgifter, inngangsbilletter på museer og lignende.

RAPPORT OG REGNSKAP

 • Snarest mulig, og senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, skal det sendes inn rapport og regnskap som viser hvordan midlene er benyttet.
   

Ta gjerne kontakt med produsentene i Den kulturelle skolesekken dersom dere vil diskutere en produksjonsidé eller for å få tips om aktuelle kunstnere for det prosjektet dere ønsker å søke støtte til. Kontaktinformasjon finner du her.

Lenker fra lignende prosjekter i andre land:

www.kunst.dk/statens-kunstraad/boern-unge-kunst/huskunstnerordningen/

www.creative-partnerships.com/For mer informasjon, kontakt:

Vivian Haverstadløkken, vivian.haverstadlokken@oppland.org
Tlf. 995 01 910

 

Det skal krible

Det skal krible

DksOppland