oppland

Prosjekter 2011/12

Vivian Haverstadløkken @ Oppland // 10.01.11

Disse prosjektene får Kriblemidler i skoleåret 2011/12:

Kommune
Søker
Tittel
Kort beskrivelse
Kunstnere
Tilsagn
Søndre Land
Odnes skole
Fotokunstner Alexander Høgbakken inspirerer elever i 4. kl. til å finne motiver i Dokkadeltaet, ta digitale bilder, legge inn bilder på PC og presentere en utstilling.
Alexander Høgbakken
23 000
Nord Fron
Sødorp skule
Kurs med tegneserieforfatter i to hele dager. Elevene skal arbeide med sjangeren tegneserie som kunstnerisk uttrykk. I møte med kunstner får de et innblikk i hvilke uttrykk og medier kunstneren arbeider innenfor, og hvordan man kan livnære seg som kunstner.
Tor Erling Naas (Tor Ærlig) og Anne Steine
10 000
Sel
Sel skule
Animatøren er på skolen fire hele dager og jobber med elevene i grupper. Produktet blir en animasjonsfilm om Slaget ved Kringen som har 400 års jubileum i 2012.
Inger Christine Årstad
30 000
 Sel
Otta ungdomsskole
Et utsmykkingsprosjekt på Otta uskole med utgangspunkt i fotografiet som kunstnerisk uttrykk. Prosjektet skal gå over fem dager og resultere i ei permanent utstilling på skolen.
Jørn Hagen
50 000
 Lillehammer
Vingrom skole
Skal i grunnskoleuka arbeide med flere forskjellige kunstneriske uttrykk i samarbeid med profesjonell kunstner fra ide til ferdig utstilling.
Anne Louise Tvete
20 000
 Lillehammer
Lillehammer kommune
Kunstneren lærer alle 8. trinns elevene i Lillehammer Stomp-konseptet. Tre halve dager per klasse, en dag med alle samlet i tillegg til to dager med alle. Prosjektet skal resultere i en stor STOMP konsert i Maihaugsalen med omkring 300 8- klassinger på scena samtidig.  
Karl Ivar Refseth og koreograf
90 000
 Lillehammer
Kringsjå skole
Kreativt mangfold
Kreativ skriving - skriveøvelser for lærere og elever, sluttprodukt blir ei bok der hver elev på 7. trinn har sitt bidrag.
Janne Aasebø Johnsen
30 000
 
 
 
 
 
 
 
 
Øyer
 
Terje Hong og Ross Reaver - Aurvoll skole
 
Elevene skal lære å spille på worldstick, samt koble dette med annen musikk, sang og instrumenter de kan fra før. Avslutningskonsert for skolen, slekt og venner.
 
 
Terje Hong og
Ross Reaver
 
 
66 000
 
 
Gjøvik
 
 
Gjøvik kunstforening
 
 
 
 
Lage installasjoner av glasskunst presentert via gamle vindusruter.
 
 
Frøydis Frøsaker, Ulla Marie Brantenberg.
 
 
50 000
 
Gjøvik
 
Ihle skole
 
 
Lage konsert med profesjonell utøver basert på Prøysen sitt arbeid.
 
Knut Anders Sørum
 
24 750
 
Ringebu
 
Ringebu skole
 
 
Elevene jobber tett med forfatter og illustratør. Skal få innblikk i alle prosessene ved å lage en bok. Elevene skal skrive en bok som skal trykkes opp. Boklansering til slutt.
 
Widar Aspeli.
Samarb med biblioteket.
 
39 000
 
Vågå
 
Vågå kommune
 
 
Et vandrespel med elever som formidlere. Om kvernsteinproduksjonen i Lalm. Foto, dramatisering, mat og musikk.
 
Endre Skjåk, Terje Kleiven, Norsk Kvernsteinsenter og Gudbrandsdalsmusea
 
65 000
 
Etnedal
 
Etnedal musikk- og kulturskole
 
 
Julebukktradisjonen med fokus på aspekta ved maskemaking, bruk og rollespel. Få fram fasinasjonen for det okkulte og overnaturlige, og viljen til å temme sin egen redsel. Elevene skal lage sine egne masker ut i fra egen ideer om redsel. To forestillinger.
 
Torbjørn Alstrøm, skulptør og maskemaker. Kulturskolelærere knyttet til forestilingen.
 
70 000
           
 
Dovre
 
Kommunen
 
Enig og tro i 200 år
 
Fireårig prosjekt med mål om å engasjere alle lærere og elever i et 4-årig prosjekt som involverer flere kunstformer,
og som samler seg om ett uttrykk - film. Detendelige målet er å gjøre barn og unge i kommunen synlige i 200-årsfeiringen
 
Anita Killi + lyd og lys
 
40 000
 
Lillehammer, Øyer, Sør Fron, Nord Fron og Ringebu
 
Camilla Granlien
 
 
Samarbeid med Vinstra, Øyer, Åretta, Ringebu og Sør Fron u-skoler og Litteraturfestivalen. Elevene lager dikt som musikerne tonesetter. Musikerne kommer tilbake til skolene og spiller konserter. Mål: Få opp skrivelysten og interessen for dikt/poesi.
 
Camilla Granlien, Morten Reppesgård, Jo Fougner og Anna Kleiva. Samarbeid med Litteraturfestivalen.
 
90 000