oppland

Lyst til å turnére i Oppland?

Vi søker stadig etter kunstnere/ grupper som har utviklet/ utvilker produksjoner for Den kulturelle skolesekken (DKS), og som vil tilby disse til elever i grunnskolen og på videregående skole.
Frister og kontaktpersoner finner du her.

Forslag til produksjoner og turneer tas i mot hele året. 
Vi har frist 15. oktober for innmelding som gjelder påfølgende skoleår.

Bruk dette skjemaet for å melde inn en produksjon.

Ferdig utfylt skjema sendes på e-post til den produsenten som til en hver tid er ansvarlig for ditt uttrykk, eller som brev til:

Oppland fylkeskommune
Kulturenheten
Pb. 988
2626 Lillehammer

Oversikt over produsenter og kontaktpersoner finner du her:

 

 

Skolekonsert, foto: Rikskonsertene/Lars Opstad

Skolekonsert, foto: Rikskonsertene/Lars Opstad

Rikskonsertene/Lars Opstad