oppland

Hva er en elevarrangør?


Elevarrangører vil, sammen med skolens kulturkontakt, få ansvar for å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere et DKS-besøk.


På denne siden finner du informasjon om hvordan en elevgruppe på skolen kan kurses i det å bli elevarrangører. I tillegg finner dere materiell dere kan ta i bruk til planlegging og gjennomføring av et DKS-besøk på skolen.