oppland

Håndbok for skolens kulturkontakt

Håndboka gir en kort innføring i årshjulet til Den kulturelle skolesekken, oversikt over oppgavene til skolens kulturkontakt, samt kontaktinformasjon.

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker håndboka i papirformat, så sender vi et eksemplar i posten.