oppland

Kriblemidler - frist 1. mai og 1. desember

En støtteordning tilknyttet Den kulturelle skolesekken

Formålet med kriblemidlene er å stimulere til forpliktende samarbeid mellom skole og profesjonelle kunstnere.

HVA - Kriblemidlene skal åpne for å realisere ekstraordinære, og gjerne elleville prosjekter, der kultur og skole samarbeider.

 • Kriblemidlene skal stimulere til forpliktende samarbeid mellom skole, kunstnere og samfunn.
 • Kriblemidlene skal støtte prosjekter som kommer i tillegg til det arbeidet skolene allerede gjør.
 • Kriblemidlene skal oppfylle de nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken.

HVORFOR – Kriblemidlene skal få det til å krible av skaperlyst, glede og nye ideer i elevene, lærerne, kunstnerne og samfunnet rundt skolen.

 • Gjennom økt samarbeid mellom kultur og skole skal Kriblemidlene skape flere muligheter for å møte elevene ut i fra hver enkelt sine forutsetninger.
 • Kriblemidlene skal bidra til å gjøre skolen bedre ved å stimulere alle sansene til elevene gjennom kunstfaglige produksjoner av høy kvalitet.
 • Kriblemidlene skal i samarbeid med profesjonelle kunstnere bidra til å realisere drømmer og ideer som kommer fra elevene.

 HVEM - Alle med sommerfugler i magen kan søke.

 • Skoler i samarbeid med en eller flere kunstnere kan søke. Dersom prosjektet omfatter flere skoler i en kommune, kan skoleadministrasjonen være søker.
 • Kunstnere i samarbeid med en eller flere skoler kan søke.
 • Kulturinstitusjoner i samarbeid med en eller flere skoler kan søke.

 HVORDAN - Finn en partner!

 • Med alle søknader skal det foreligge en underskrevet intensjonsavtale mellom partene i samarbeidet.
 • Alle søknadene skal vurderes av kommunens kulturforum. Kulturkontakten i kommunen skal sende inn søknadene samlet fra kommunen i prioritert rekkefølge.
 • Vi vil gjerne inspireres av alle prosjektene som får støtte. Aktuell produsent skal innkalles til et oppstartsmøte for prosjektet. Videre samarbeid og oppfølging avklares på dette møtet.

NÅR – En dag, en uke, en måned, et år?

 • Prosjektet kan vare over en dag, en uke, en måned eller et skoleår. Dette avhenger helt og holdent av type prosjekt og hva som skal realiseres.
 • Søknadsfristen er 1. desember og 1. mai hvert år.
 • NB: Søknaden sendes til kulturforum i den kommunen prosjektet skal gjennomføres. Kommunen sender deretter søknadene videre til fylkeskommunen i prioritert rekkefølge.

HVOR MYE

 • Rammen for ordningen er på 1 000 000 kr i året.
 • Det gis støtte på inntil 75% av kostnadsrammen for prosjektet. Søknader på under kr 10 000 behandles ikke.
 • Det gis ikke tilskudd til isolerte skoleturer, lærerlønninger, vikarutgifter, rene materialutgifter eller investeringsutgifter, inngangsbilletter på museer og lignende.

RAPPORT OG REGNSKAP

 • Snarest mulig, og senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, skal det sendes inn rapport og regnskap som viser hvordan midlene er benyttet.
   

Ta gjerne kontakt med produsentene i Den kulturelle skolesekken dersom dere vil diskutere en produksjonsidé eller for å få tips om aktuelle kunstnere for det prosjektet dere ønsker å søke støtte til. Kontaktinformasjon finner du her.

Lenker fra lignende prosjekter i andre land:

www.kunst.dk/statens-kunstraad/boern-unge-kunst/huskunstnerordningen/

www.creative-partnerships.com/For mer informasjon, kontakt:

Vivian Haverstadløkken, vivian.haverstadlokken@oppland.org
Tlf. 995 01 910

Det skal krible

Det skal krible

DksOppland

Velkommen!

På disse sidene finner du informasjon om produksjoner som er, og skal, på tur med Den kulturelle skolesekken i Oppland dette skoleåret.

Det kan forekomme tillegg i lærerveiledninger underveis, så det er fint å ta en ekstra titt for å sikre dere siste versjon.